iLáska v. zer0
Hľadá sa rusnačka - aj do voza aj do koča
a Jej Meno je

Trinity ŠiryKawa

[význam Mena: Trinity Jej meno pochádza z tradičnej kresťanskej symboliky Svätej trojice a nájdeme ho aj v staropohanskej mytológii, kde je rovnomenná bohyňa pannou, matkou i starenou]
a
na môj email viď. šablóna

©2004 až 2023 ExtremeSystems SK EU
@Jánošik ŠiryKawa a.k.a Satoshi NakaMoto(NAKA && Motorola v 2004 až 2008) zer0
Satoshinakamotov0@protonmail.com